Voorkomen is beter dan genezen 

gratis kennismaking

Re-Integratie 

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een stevige kostenpost voor bedrijven en heeft een flinke impact op het bedrijfsresultaat. Niet alleen moet het loon (grotendeels) worden doorbetaald terwijl er geen productiviteit tegenover staat, bedrijven krijgen ook vervangingskosten, arbodienst, verzuimadministratie en -begeleiding voor hun rekening. En dan hebben we het nog niet eens over presenteïsme, wat vaak ook een behoorlijke kostenpost is.